“Lars-Magnus” (2011)

120 x 200 x 3 cm. Tekstilcollage montert på plate.   K    120 x 200 x 3 cm. Textile-collage mounted on plate.

Klikk på bildet for å komme inn på visning uten slideshow // Click the picture to view without slideshow.