“Jørund” (2010)

250 x 166 cm. Tekstilcollage.   K   250 x 166 cm. Textile-collage.

Klikk på bildet for å komme inn på visning uten slideshow // Click the picture to view without slideshow.