“Blomst og Blekenberg” (2009)

170 x 470 cm. Tekstilcollage montert rett på vegg.   K    170 x  470 cm. Textile collage mounted directly on wall.

Klikk på bildet for å komme inn på visning uten slideshow // Click the picture to view without slideshow.